You are here

Hrvatski ambasador posjetio Komoru

15/11/2018

Postoji još mnogo prostora za dalje unapređenje već kvalitetnih odnosa i jačanje privredne saradnje između Crne Gore i Hrvatske. Ovo je ocijenjeno tokom sastanka predsjednika Privredne komore Vlastimira Golubovića i ambasadora Hrvatske Veselka Grubišića, 15. novembra 2018. godine.

Predsjednik Golubović je ambasadoru predstavio organizaciju i rad Komore, potencirajući institucionalno partnerstvo koje ova asocijacija baštini sa donosiocima odluka na državnom i lokalnom nivou, te značajnu ulogu koju ima u donošenju regulative po mjeri privrede. Među aktuelnim aktivnostima Komore su traženje načina da se smanje doprinosi koje poslodavci plaćaju na zarade zaposlenih, koji su sada veći od prosjeka u regionu, kao i formiranje inovativnog centra za podršku malim i srednjim preduzećima, koji će im pomagati u izradi biznis planova i apliciranju za sredstva iz EU fondova. Govoreći o međunarodnim aktivnostima, prvi čovjek Komore je posebno istakao organizaciju uspješnog predstavljanja crnogorske privrede na regionalnim sajmovima, te najavio moguće učešće naše poslovne delegacije na narednom Zagrebačkom velesajmu, što bi pratilo i održavanje poslovnog foruma sa hrvatskim privrednicima. Golubović ocjenjuje da je obezbjeđenje kvalitetne radne snage jedan od najvećih izazova za poslodavce širom regiona. Komora je zato uključena u reformu crnogorskog obrazovnog sistema na svim nivoima i njegovo usklađivanje sa potrebama tržišta rada, a partner je na projektu dualnog obrazovanja.

Govoreći o ekonomskoj saradnji dvije države, predsjednik Komore je naveo da je u 2017. sa Hrvatskom ostvarena robna razmjena u iznosu od 133,7 miliona eura. Našu državu je lani posjetilo 20.000 hrvatskih turista, dok je Od 2008. godine iz Hrvatske investirano 70 miliona eura u Crnu Goru. Golubović je posebno naglasio vrlo kvalitetnu saradnju kako sa Hrvatskom gospodarskom komorom, tako i sa komorama županija.

- Države regiona bi trebalo da zajednički nastupaju kako bi privukle goste sa velikih turističkih tržišta kao što je kinesko – kazao je Golubović.

Ambasador Hrvatske Grubišić je ocijenio da je Crna Gora daleko odmakla na putu eurointegracija, te da „ne vjeruje da će je išta zaustaviti ukoliko istraje sa reformama“. U tim procesima, veliku podršku našoj zemlji mogu dati hrvatski eksperti preko tvining projekata. U Crnoj Gori oni trenutno učestvuju u pet ovakvih projekata, a u pojedinim oblastima, kao što je zaštita podataka o ličnosti, ambasador tvrdi da imaju znanja kojim prevazilaze kolege iz drugih djelova EU. Ovi projekti doprinose usklađivanju legislative sa evropskom regulativom i praksom.

Hrvatska bilježi dobre rezultate u EU, kazao je on, zahvaljujući izvozu, turizmu i evropskim fondovima. Skupe kredite je zamijenila povoljnijim, a sve joj je bolji kreditni rejting koji bi u 2019. trebalo da bude BBB. Od 2012. godine je u ovoj državi kreirano 200 hiljada novih radnih mjesta, a stopa nezaposlenosti je spuštena osam odsto.

Komentarišući razmjenu roba sa Crnom Gorom, on je kazao da postoji interesovanje za uvoz iz naše zemlje, posebno voća. Ukazuje i na sve bolju saradnju među vinarima i maslinarima, a riječi hvale ima za crnogorsku proizvodnju pršuta, te je podsjetio da je Njeguški pršut nedavno nagrađen u Drnišu.

Dijaspora, smatra Grubišić, ima veliki značaj za razvoj ekonomije. Kao nekadašnji ambasador u Kanadi, istakao da je dijaspora organizovala Hrvatsko-kanadsku privrednu komoru, čime doprinosi jačanju ekonomskih odnosa i izvoza iz Hrvatske. Takvo iskustvo, navodi on, može primijeniti i Crna Gora u državama gdje je brojna njena dijaspora.

Crna Gora i Hrvatska su zemlje usmjerene jedna ka drugoj i njihova saradnja će se nastaviti na obostranu korist, zaključili su sagovornici.