You are here

Komora na čelu Asocijacije balkanskih komora

30/11/2012

Na Generalnoj skupštini Asocijacije balkanskih komora (ABC) koja je održana u petak, 30. novembra u Nikoziji (Kipar), Velimir Mijušković, predsjednik  Privredne komore Crne Gore preuzeo je, u ime crnogorske Komore, predsjedavanje Asocijacijom za 2013. godinu.

ABC je osnovan 1992. godine u Rumuniji sa ciljem integracije i razvoja privredne saradnje u okviru regiona, kao i zajedničkih nastupa preduzeća zemalja članica na tržištu EU i na trećim tržištima. Članice su nacionalne komore  Albanije, Bugarske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Grčke, Kipra, Makedonije, Rumunije, Srbije i Turske.

Inače, predsjedavanje  ABC-om odvijaće se u godini kada se obilježava 85 godina od osnivanja Privredne komore Crne Gore i 10 godina od posljednjeg predsjedavanja Asocijacijom balkanskih komora, kada je, na Generalnoj Skupštini u Podgorici, i afirmisan nacionalni status crnogorske komore. 

 - Generalna skupština održava se u periodu kada Kipar predsjedava EU i kada ekonomski problemi sa kojima se suočava Evropa, uključujući i zemlje Balkana, postaju sve izraženiji. Poslovni sektor, koji svi mi predstavljamo, suočava se sa negativnim posljedicama ove situacije, ali istovremeno znamo da imamo šansu da izađemo iz recesije samo kroz napore privrednika. Naravno, ne treba podcijeniti ni činjenicu da je povoljan poslovni ambijent više nego potreban u ovim teškim vremenima i da je naša dužnost da radimo u smjeru koordiniranih i intezivnih napora prema izvršnoj i zakonodavnoj vlasti – rekao je Phidias Pilides, predsjednik Trgovinsko-industrijske komore Kipra, otvarajući Skupštinu Asocijacije balkanskih komora.

Glavna tema Skupštine je bila usmjerena na MSP i stvaranje povoljnog ambijenta za njihovo poslovanje. Više od 99% preduzeća na Balkanu su mala i srednja, i treba im pomoći na svaki mogući način u cilju obnavljanja ekonomije i povratka na rast i razvoj. Istovremeno, treba podsticati i olakšavati poslovnu saradnju između MSP na Balkanu i koordinisati aktivnosti komora, kao njihovih predstavnika, da bi se osiguralo da okruženje u kojem posluju pogoduje njihovim naporima da se održe i prevaziđu krizu, ali i takođe da rastu i da se razvijaju, i na taj način doprinose dobrobiti Balkana.  

Naglašena je važnost Akta o malim preduzećima, kojim je ustanovljeno 10 principa čijom primjenom se može unaprijediti zakonsko i administrativno okruženje za poslovanje:
-    Stvoriti okruženje u kojem preduzetnici i porodični biznis mogu napredovati i gdje je preduzetništvo nagrađeno
-    Osigurati da pošteni preduzetnici nakon bankrota dobiju drugu šansu
-    Kreirati pravila po principu „Prvo misli o malim stvarima“
-    Učiniti da administracija odgovara potrebama MSP
-    Osigurati da MSP učestvuju u javnim nabavkama i da imaju bolju državnu pomoć
-    Olakšati pristup finansijama i osigurati poslovno okruženje koje će obezbijediti blagovremene isplate komercijalnih transakcija
-    Pomoći MSP da više koriste mogućnosti koje pruža jedinstveno tržište
-    Promovisati unapređenje vještina MSP, kao i sve oblike inovacija
-    Omogućiti MSP da izazove okruženja pretvore u mogućnosti
-    Ohrabriti i podržati MSP da koriste pogodnosti proširenja tržišta

Stvaranju povoljnog ambijenta za poslovanje doprinosi i rješavanje problema zaostalih potraživanja. Naime 57% preduzeća u Evropi ima probleme zbog kašnjenja u plaćanju, i ovaj procenat se samo u odnosu na prošlu godinu uvećao za 10%. Svaki dan širom Evrope, na desetine malih i srednjih preduzeća bankrotira jer njihovi računi nisu placćeni. Stoga je istaknut značaj Direktive o suzbijanju kašnjenja u plaćanju u komercijalni transakcijama, koja predviđa rok plaćanja od 30 dana, koji se može produžiti na najduže 60 dana.Državama članicama EU ostavljen je rok do 16. marta 2013. godine da usklade nacionalna zakonodavstva sa ovom direktivom. Kipar je prva zemlja članica koja je u potpunosti prenijela direktive u nacionalni zakon u julu 2012. godine.

Prije Generalne skupštine održan je i sastanak Savjeta za žensko preduzetništvo ABC-a. Tokom sastanka predstavljeni su principi za osnaživanje žena (Women’s Empowerment Principles – WEP) čiji je moto „Jednakost znači poslovanje“, a nastali su kao zajednička inicijativa UN Women i UN Global Compact (inicijativa sa više od 8000 poslovnih učesnika i drugih zainteresovanih strana uključenih u više od 135 zemalja). WEP principi treba da pomognu privatnom sektoru da se fokusira na ključne elemente koji su sastavni u promovisanju rodne ravnopravnosti na radnom mjestu, tržištu i zajednici.