You are here

Mijušković razgovarao sa delegacijom Burse

25/09/2013

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković primio je je 25. septembra 2013. godine delegaciju Burse koju su činili pomoćnik guvernera Burse Ahmet Hamdi Usta, predsjednik Udruženja BALKANSIAD Naci Şahin, i član tog udruženja Aztuğu Onur.

Sastanku su prisustvovali potpredsjednik Komore Ivan Saveljić, trgovinska savjetnica Kancelarije za trgovinske odnose Ambasade Turske u Crnoj Gori Sultan Iskender, Arnela Bučan iz Kancelarije za trgovinske odnose Ambasade Turske u Crnoj Gori, te šefica kabineta predsjednika Komore Fiorela Vušurović.

Predsjednik Komore Mijušković šansu za saradnju Turske i Crne Gore vidi preko regija. Predstavio je ekonomske potencijale Crne Gore, posebno istakavši poljoprivredne i turističke. Podsjetio na istorijat uspješne saradnje ekonomije dvije zemlje, kao i na značajne investicije turskih kompanija u Crnu Goru. Mijušković je govorio i o izuzetno dobroj međukomorskoj saradnji. Ponovio je podršku Privredne komore Crne Gore kandidaturi Izmira za EXPO 2020.

Pomoćnik guvernera Burse Ahmet Hamdi Usta očekuje da će ekonomski i trgovinski odnosi biti sve bolji. Pozvao je rukovodstvo Komore i privrednike da naredne godine prisustvuju ekonomskom sastanku pod pokroviteljstvom Guvernera Burse.

Predsjednik Udruženja BALKANSIAD Şahin je naglasio da je Crna Gora jako važna kako za Bursu tako i za Tursku. Istakao je da udruženje kojim predsjedava predstavlja most saradnje između Turske i Balkana. Govorio je o mogućnostima unapređenja te saradnje, i vidi ih u energetici, turizmu i proizvodnji hrane.

Kazao je da na crnogorskom primorju ima mnogo prostora za investicije iz te zemlje, istakavši tursko iskustvo u izgradnji turističkih kapaciteta i u njihovom menadžmentu. Takođe vidi šansu za ulaganje u sektor energetike.

Član Udruženja BALKANSIAD-a Onur smatra da postoji velika mogućnost da turski investitori ulažu u Crnu Goru i obratno. On je poželio da se dobra saradnja Privredne komore Crne Gore sa Privrednom komore Burse i dalje nastavi, te pozvao delegaciju Komore da prezentuje crnogorske potencijale u Privrednoj komori Burse.

Sultan Iskender je zahvalila na odličnoj saradnji sa Komorom i na uspješnom forumu privrednika koji je održan istog dana.