You are here

Mnogo prostora za jaču privrednu saradnju sa Finskom

23/03/2022

Postoji mnogo prostora za unapređenje saradnje privreda Crne Gore i Finske, ocijenjeno je 23. marta tokom razgovora predsjednice Privredne komore dr Nine Drakić sa finskim ambasadorom Kimom Lahdevirtom.

Predsjednica je upoznala ambasadora sa organizacijom i radom Komore, krovne asocijacije crnogorske privrede, njenim uticajem na kreiranje poslovnog ambijenta i značajnim doprinosom regionalnoj i međunarodnoj saradnji.

Sagovornici su saglasni da je neophodno čvršće povezati privrednike dvije države, a prostor za to postoji naročito u energetici, drvopreradi, izgradnji saobraćajne infrastrukture, upravljanju otpadom, ICT i finansijskom sektoru, te tranziciji ka cirkularnoj ekonomiji.

Izraženo je očekivanje da ćemo tokom predstojeće sezone bilježiti značajno veću posjetu turista iz Finske ali i, generalno, unaprijediti robnu razmjenu sa ovom državom.

Tokom razgovora su razmotreni mehanizmi putem kojih Komora i Ambasada mogu doprinijeti uspostavljanju partnerstava privrednika dvije države i dalji koraci ka ostvarenju ovog cilja.