You are here

Posjeta ambasadora Kazahstana

19/11/2014

Predsjednik Privredne komore Crne Gore razgovarao je sa novoimenovanim ambasadorom Republike Kazahstana, Aslan Musinom. Ovo je bila prva posjeta ambasadora Musina Crnoj Gori, budući da je danas obavljena i ceremonija predaje akreditivnih pisama od strane Ambasadora Predsjedniku Crne Gore. Kako je istakao na početku razgovora, namjera je da tokom trajanja mandata poboljša ekonomske odnose svoje zemlje i Crne Gore, što je bio razlog da se na njegovoj listi visokih prioriteta nađe i susret sa Predsjednikom Privredne komore.

Predsjednik Komore je gostu predstavio ekonomski ambijent u Crnoj Gori, mogućnosti za razvoj nacionalne ekonomije, naglašavajući napredak koji je postignut u posljednjoj deceniji, uprkos i krizi koja je bila zaustavila rast. Činjenica da su u Crnoj Gori otpočeli realizacije velikih investicija, u turističkom sektoru prije svega, koje se realizuju sa renomiranim inostranim investitorima, najbolja je potvrda da je Crna Gora postavila osnove kvalitetnog i stimulativnog poslovnog ambijenta, koji nastoji kontinuirano unapređivati.

Ambasador je svom domaćinu prezentovao podatke koji oslikavaju ekonomsku sliku današnjeg Kazahstana, zemlje bogate rudama i mineralima, uključujući i naftu. Naglasio je otvorenost zemlje za saradnju, kao i nadu da ćemo uspjeti da ostavrimo bolje trgovinske rezultate.

Budući da Kazahstan pokazuje značajno interesovanje za Hrvatsku kao turističku destinaciju, predsjednik Mijušković je upoznao gosta sa namjerama da se zemlje Regiona tržištima kao što je kazahstansko predstave kao jedinstvena turistička destinacija.

Ipak, za konačnu realizaciju gotovo svih planova vezanih za povećanje obima roba i usluga nužno je da prethodi potpisivanje jednog broja međudržavnih sporazuma, do čega se očekuje da će doći u skoroj budućnosti.

Uzimajući u obzir činjenicu da je Kazahstan domaćin Svjetske ekonomske izložbe 2017. godine, moraće iz budžeta izdvojiti pet milijardi dolara za izgradnju infrastrukture i hotelskih kapaciteta, zbog čega će imati potrebu kako za upošljavanje radne sange u sektoru građevinarstva, tako i za materijalima koji se koriste za gradnju. Predsjednik Mijušković je u tome prepoznao šansu za prije svega plasiranje dijela domaćih proizvoda od drveta koji se koriste u građevinarstvu.

Predsjednik Komore je Ambasadoru predstavio i način rada i funkcionisanja Privredne komore, te iskazao spremnost da se dvije zemlje povežu upravo preko nacionalnih Komora, koje na najbolji način mogu pomoći svojim članicama da realizuju saradnju. Ambasador Musin će upoznati Predsjednika Komore Kazahstana sa ovom činjenicom i uvjeren je da će do saradnje uskoro doći.