You are here

Predsjednik Globalnog instituta internih revizora u posjeti Komori

04/09/2012

04.09.2012.

Potpisan sporazum o saradnji Privredne komore Crne Gore i Instituta internih revizora Crne Gore, koji ce biti osnova za realizaciju brojnih zajednickih poslova, prije svega u dijelu organizovanja raznih vidova edukacije.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore, Velimir Mijuškovic razgovarao je sa Richardom Chambersom, predsjednikom i izvršnim direktorom Globalnog instituta internih revizora (IAA Global).
Predsjednik je gosta upoznao sa cinjenicom da se Crna Gora u oblasti interne revizije suocava sa istim izazovima kao i veliki broj zemalja u svijetu. Takode je naglasio da iako se zahvaljujuci i Institutu koji djeluje nekoliko godina stanje popravlja, ostaje  znacajan prostor za unapredivanje.
Mijuškovic je ovom prilikom istakao da je dolazak gospodina Chambersa u Crnu Goru i njegovo ucešce na konferenciji Interna revizija i korporativno upravljanje znacajan, jer zahvaljujuci njegovom bogatom iskustvu na zahtjevnim poslovima ove struke na eksplicitan ce nacin prenijeti zainteresovanom auditorijumu najbolje prakse i preporuke.
Ova struka se veoma oslanja na medunarodne uzanse, te predsjednik Mijuškovic smatra nužnim kontinuirano informisanje predstavnika privrede o normama koje ureduju ovu oblast. U tom cilju se Komora opredijelila za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore, koji se ocekuje da bude osnova za realizaciju brojnih zajednickih poslova, a prije svega u dijelu organizovanja raznih vidova edukacije: konferencija, seminara, radionica, okruglih stolova i sl., kao i sprovodenju mnogih drugih aktivnosti koje imaju za cilj jacanje struke interne revizije.
Gospodin Chambers je govorio o izuzetnoj važnosti interne revizije i o cinjenici da su mnoge zemlje prepoznale potrebu da zakonom regulišu njenu obaveznost. Ipak, slucaj u razvijenim evropskim zemljama i SAD-u je da je interna revizija zapravo uredena potrebom koju diktira tržište, te njeno uspostavljanje u formi zakonske obaveze nije nužno.
Njegova preporuka je da vrlo predano treba raditi na tome da posebno velike kompanije u Crnoj Gori ispoštuju prije svega zakonsku obavezu postojanja interne revizije, a svakako da razumiju i prihvate cinjenicu da interni revizor u kompaniji predstavlja oci i uši  dionicara.
Predsjednik Privredne komore Crne Gore i Predsjednik Upravnog odbora Instituta internih revizora Crne Gore, Slavko Rakocevic, u prisustvu gospodina Chambersa, potpisali su Sporazum o saradnji ove dvije institucije.