You are here

Sastanak sa Martom Šulc

22/03/2013

Zamjenica predsjednika EUROCHAMBRES-a i potpredsjednica Savezne privredne komore Austrije, Marta Šulc, na poziv Privredne komore Crne Gore, bila je gost na zasijedanju prvog Crnogorskog parlamenta preduzeća.

Predsjednik Privredne komore Crne Gore Velimir Mijušković i predstavnica EUROCHAMBRESA i Austrije, imali su ovim povodom sastanak sa predsjednikom Skupštine Crne Gore, Rankom Krivokapićem i predsjednikom Vlade  Crne Gore, Milom Đukanovićem.
Na sastanku je bilo riječi o brojnim aktivnostima koje u svim zemljama vode Komore, a prije svega o važnosti kontinuiranog unapređenja dijaloga na realciji Komora – Vlada. Poseban akcenat je stavljen na kvalitetno uspostavljenu dugogodišnju sardanju Privredne komore Crne Gore i Privredne komore Austrije, kako kroz projekte koji se realizuju posredstvom članstvau asocijaciji komora Evrope, tako i na bilateralnom nivou. Budući da je riječ o komorama koje pripadaju kontinentalnom modelu, širok je opseg polja na kojima se može prenosom pozitivne prakse širiti saradnja.
Gospođa Šulc je gospodu predsjednike Skupštine i Vlade upoznala sa načinom organizovanja i funkcionisanja Komore u Austriji, te značaju ove institucije u  realizaciji dualnog obrazovanja u ovoj zemlji, kao i ulozi koju ima u socijalnom partnerstvu i socijalnom dijalogu ove zemlje. Bila je to prilika da gošća naglasi da Austrija ima izuzetno nizak procenat nezaposlenosti, najniži u Evropi, a posebno nezaposlenosti mladih ljudi. Taj rezultat, kako je rekla upravo se temelji na odlično organizovanom sistemu obrazovanja, u kome je Komora uz državu partner. Taj model, kao i austrijski model socijalnog partnerstva Evropska unija smatra najboljim primjerom.
Takođe, organizovanje ekonomske diplomatije u ovoj zemlji kroz predstavništav komore Austrije bilo je jedna od tema razgovora na ovom sastanku.
Predsjednici Skupštine i Vlade istakli su u razgovoru ulogu Privredne komore Crne Gore, opisujući ovu instituciju kao veoma konstruktivnog partnera na zahtjevnim ekonomskim zadacima koji se nalaze pred Crnom Gorom.