You are here

Sastanak sa novoimenovanom ambasadorkom Filipina

06/12/2013

Novoimenovana ambasadorka Filipina u Crnoj Gori Eleanor L. Jaucian, koja će dužnost obavljati na nerezidentnoj osnovi, posjetila je Privrednu komoru Crne Gore 6. decembra 2013. godine i tom prilikom razgovarala sa potpredsjednikom Ivanom Saveljićem o mogućnostima unapređenja ekonomske saradnje između dvije zemlje.

Ambasadorka Jaucian je saopštila da postoji interes za uspostavljanje poslovnih kontakta između Filipina i Crne Gore. Takođe, smatra da treba započeti kontakt i aktivnosti između komora ove dvije zemlje.

Potpredsjednik Saveljić se saglasio sa potrebom zajedničkih aktivnosti u cilju osmišljavanja što sadržajnije ekonomske saradnje. On je upoznao ambasadorku sa trenutnim stanjem u ekonomiji Crne Gore, kao i mogućnostima koje pruža stranim investitorima. 

Naglasio je i da smo zainteresovani da postnemo HAB destinacija za proizvode koji dolaze iz dalekih zemalja. Pri tom, istakao je komparativne prednosti Luke Bar u odnosu na druge u okruženju, i mišljenja je da dobra povezanost sa zemljama regiona, kao i postojanje slobodne trgovinske zone, pružaju mogućnost jednostavnog protoka roba namjenjenih evropskom tržištu.

Potpredsjednik je upoznao ambasadorku i sa postojanjem i značajem CEFTA sporazuma, kao i ugovora o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Turskom i Ukrajinom. Dodajući da bi saradnja u oblasti trgovine bila moguća.

Na kraju razgovora potpredsjednik je rekao da je Privredna komora Crne Gore otvorena za prijedloge i spremna da pruži podršku za buduće inicijative koje bi unaprijedile ekonomske veze dvije zemlje.