You are here

Unaprijediti privrednu saradnju sa Turskom

02/07/2019

Predsjednik Privredne komore Vlastimir Golubović razgovarao je 2. jula 2019. godine sa ambasadorkom Turske u Crnoj Gori Songul Ozan o mogućnostima unapređenja saradnje privrednika dvije države.

U srdačnom i otvorenom razgovoru ocijenjeno je da su međudržavni odnosi Crne Gore i Turske na visokom nivou, te da postoji prostor za dodatno jačanje ekonomskih veza, čemu mogu doprinijeti i vrlo kvalitetni partnerski odnosi komora dvije zemlje. Turska će i dalje podsticati kompanije da razvijaju poslovanje u Crnoj Gori, a vrata Ambasade su stalno otvorena za crnogorske privrednike koji mogu doprinijeti balansu međusobne robne razmjene, saopšteno je na sastanku.

Vrijednost robne razmjene Crne Gore i Turske je u 2018. godini bila veća od 100 miliona eura. Našu zemlju je posjetilo 45.000 turista iz Turske koji su ostvarili 110.000 noćenja. U crnogorsku ekonomiju Iz Turske je od 2010. godine uloženo oko 187 miliona eura, od čega 54 miliona u 2018, po čemu je ona peti najznačajniji investitor.

Pozitivni trendovi su nastavljeni i u prva četiri mjeseca 2019. godine, kada se bilježi spoljnotrgovinska razmjena sa Turskom vrijedna 45 miliona eura. U našoj državi posluje 2.282 preduzeća iz Turske, pokazuju podaci CRPS.

- Sve ovo govori o povoljnom ambijentu za investiranje i poslovanje u Crnoj Gori koji će, uvjeren sam, u narednom periodu biti dodatno unaprijeđen – kazao je predsjednik Komore.

Ambasadorka Ozan istakla je da je intencija da se u Crnu Goru privuku ozbiljni investitori iz Turske koji će otvoriti nova radna mjesta i prenijeti bogato poslovno iskustvo i know-how.

- Turskim kompanijma poručujem da pokrenu dugoročne, održive poslove u Crnoj Gori, u korist ekonomija naše dvije zemlje – kazala je ambasadorka.

Govoreći o mogućnostima saradnje u turizmu, ambasadorka je istakla da je ova zemlja prihodovala približno 30 milijardi dolara od ove privredne grane. Istakla je da su preduslovi daljeg razvoja turizma uvezivanje sa agrarom i kvalitetna putna infrastruktura, a Turska je spremna da doprinese njihovom unapređenju u Crnoj Gori.

Golubović je saopštio da su turizam, saobraćaj, energetika i agrar prioritetne grane našeg razvoja i upoznao ambasadorku sa aktuelnim projektima među kojima su izgradnja autoputa Bar Boljare, puštanje u rad podmorskog kabla prema Italiji koji će Crnu Goru pretvoriti u energetsko čvorište, izgradnja novih elektrana iz održivih izvora, luksuznih turističkih naselja i drugi. On se osvrnuo na rad velikih turskih kompanija kao što su Port of Adria i Tosčelik koje planiraju da prošire kapacitete i povećaju obim poslovanja u našoj zemlji.

Predsjednik je ambasadorki predstavio organizaciju i rad Komore, najstarije poslovne asocijacije u zemlji, koja je institucionalni partner Vlade, državnim i organima lokalne samouprave i neposredno utiče na kreiranje poslovnog ambijenta. Komora razmatra svaki akt koji se odnosi na rad privrede i njeno mišljenje uvažavaju donosioci odluka. Međunarodnu saradnju razvija kroz učešće u radu brojnih međunarodnih komorskih asocijacija, kao što su Eurochambres, ABC (kojom rukovodi predsjednik Privredne komore Turske Rifat Hisarciklioglu), AIC i KIF ZB6.

- Privredna komora je na usluzi svim svojim članicama među kojima su i turske kompanije koje posluju u našoj državi – zaključio je Golubović.

U radu sastanka učestvovali su Fatma Derya, savjetnica za trgovinske odnose u Ambasadi Turske i šef Kabineta predsjednika Komore Miljan Šestović.