You are here

3. Private Labels sajam – Istanbul

05/11/2012
Private Labels sajam – Istanbul

U organizaciji "Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş." od 06. do 08. decembra 2012. godine u Istanbulu će biti održan "3. Private Label Sajam".

Paralelno sajmu pod pokroviteljstvom Ministarstva ekonomije R. Turske biće organizovan i program za sajamski odbor u periodu od 04. do 07. decembra 2012. godine. Sajamski odbor će činiti predstavnici firmi 25 zemalja među kojima se nalazi i Crna Gora. Troškovi smještaja sa doručkom članova sajamskog odbora (iz svake firme za jednog predstavnika) će biti plaćeni od strane Ministarstva ekonomije Republike Turske.
Nacrt programa sajamskog odbora je sledeći:
04.12.2012. – Dolazak u Istanbul
05.12.2012. – Bilateralni susreti sa turskim firmama
06.12.2012. – Obilazak sajma / postrojenja
07.12.2012. - Povratak
Ukoliko ste zainteresovani za učešće molimo Vas da aplikacionu formu koja se nalazi u prilogu  e-maila detaljno popunite (obavezno polje 8) i dostavite na e-mail adresu Kancelarije za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici: podgorica@ekonomi.gov.tr ili putem faxa na broj: 020 648 149, najkasnije do 21. novembra 2012. godine.
Detaljne informacije o sajmu možete naći na web adresi: http://www.tuyap.com.tr/webpages/privatelabel-en/index.php
Profil učesnika:
- Proizvodi za čišćenje i higijenu
- Kozmetika i proizvodi za ličnu njegu
- Ambalaža
- Tekstil
- Elektronski proizvodi
- Savjetodavne firme
- Industrijska udruženja i publikacije
- Hrana i piće
- Proizvodi od papira i kartona
- Kućni i kuhinjski aparati

Kancelarija za trgovinske odnose R. Turske u Podgorici
Tel. 020 648 148
Fax. 020 648 149