You are here

ADRIATinn - Info dan

28/10/2014

Privredna komora Crne Gore i Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća vas pozivaju da uzmete učešće na ADRIATinn Info danu koji će se održati 30. oktobra 2014. u Hotelu Bianca u Kolašinu sa početkom u 11 časova.

Info dan će biti posvećen projektu “Jadranska mreža za unapređenje istraživačkog razvoja i inovacija u pravcu stvaranja novih politika za održavanje konkurentnosti i tehnološkog kapaciteta malih i srednjih preduzeća - ADRIATinn”, koji je finansiran od strane IPA Adriatik programa za prekograničnu saradnju.

Cilj ADRIATinn projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u jadranskoj oblasti kroz uvođenje inovacija kao jednog od ključnih faktora kojim se može obezbijediti održivi rast malih i srednjih preduzeća. Kako su finansijske i operativne mogućnosti MiS preduzeća u tim procesima ograničene, projektom je predviđeno obezbjeđenje sistema podrške kroz različite institucije – partnere koje u osam zemalja Jadrana rade na njegovoj  realizaciji.

Privredna komora Crne Gore, u okviru ovog projekta, realizuje mentoring program za šest crnogorskih preduzeća. Takođe, u prostorijama Komore počeo je sa radom ADRIATinn Helpdesk – kancelarija za pružanje pomoći i savjeta u vezi sa pravnim, finansijskim i administrativnim poslovima za mala i srednja preduzeća. 

 Kontakt:

Tamara Milunović Ivanović, menadžer projekta
e-mail: tmilunovic@pkcg.org
Telefon: 020 230 544, 067 240 431

Fajlovi: