You are here

Akreditacija, Direktive novog pristupa, ovlašćenja

26/02/2013
Akreditacija, Direktive novog pristupa, ovlašćenja

Privredna komora Crne Gore, koja je u značajnom kapacitetu uključena u proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, nastoji da na najbolji mogući način crnogorskoj privredi predstavi sve mogućnosti i obaveze koje se postavljaju pred nju, kako na putu integracija, tako i nakon ulaska u ovu zajednicu.

Na bazi toga, a i brojnih drugih aktivnosti poznata nam je činjenica da su doneseni brojni zakoni, koji su manje ili više usaglašeni sa direktivama novog pristupa. Ipak, mnogi od tih propisa ne mogu biti implementirani na način koji je predviđen iz razloga što u velikom broju slučajeva podzakonska akta nijesu pratila njihovo donošenje. Za pojedine od tih zakona nije donesen ni jedan podzakonski akt.
Naime, neke oblasti su uređene zakonima kojima se zahtijeva da usluge ocjenjivanja usaglašenosti vrše akreditaciona tijela u skladu sa tehničkim propisom ili drugom tehničkom specifikacijom, dok je u nekim oblastima ovo ocjenjivanje zasnovano na principu dobrovoljne primjene, što je protivno pozitivnom pravu Evropske unije.
Sve naprijed navedeno razlog je da organizujemo okrugli sto, pod nazivom „Akreditacija, Direktive novog pristupa, ovlašćenja“, koji će se održati 1. marta 2013. u 11 sati u Privrednoj komori Crne Gore. Gost, uvodničar na ovom okruglom stolu biće šef Delegacije EU u Crnoj Gori, gospodin Mitja Drobnič.
Ovakav skup je način da se podsjetimo obaveze iz Uredbe EU 765/2008 Evropskog parlamenta i Savjeta, koja u preambuli 12 navodi da je akreditacija prethodni uslov za ovlašćenje od strane države. To implicira na izuzetnu važnost da se određenim zakonskim i podzakonskim rješenjima uspostavi jedinstven pravni okvir koji će obezbijediti usklađenost sistema akreditacije i ocjenjivanja usaglašenosti sa, u prvom redu evropskim sistemom.

Program Okruglog stola:

11:00 Uvodna obraćanja
    g-din Velimir Mijušković, predsjednik Privredne komore Crne Gore
    g-din ambasador Mitja Drobnič, šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori
11:20 Akreditaciono tijelo Crne Gore – dosadašnje aktivnosti i planovi
    g-din Ranko Nikolić, direktor Akreditacionog tijela Crne Gore
11:40 – 12:30 Diskusija

Prijavite svoje učešće popunjavanjem obrasca koji možete preuzeti ovdje.