You are here

ANKIROS, ANNOVER i TURKAST - sajmovi u Istanbulu

04/07/2018
ANKIROS, ANNOVER i TURKAST - sajmovi u Istanbulu

U periodu od 25.-27. oktobra 2018. godine održaće se ANKIROS 2018 - 14. Međunarodni sajam gvožđa-čelika i tehnologija livenja, mašina i proizvoda; ANNOVER 2018 – Međunarodni sajam tehnologija obojenih metala, mašina i proizvoda i TURKAST 2018 – 8. Sajam livarskih proizvoda u TUYAP sajamskom i kongresnom centru u holovima 2,3,5,6,7,8 i 9, Istanbul, Turska.

Više podataka o sajmovima možete naći u brošurama koje se nalaze u prilogu.

Izdvajamo