You are here

Besplatna online obuka o društveno odgovornom poslovanju

20/10/2014
DESIGN-MTS

EU Projekt DESIGN-MTS: Besplatna online obuka o društveno odgovornom poslovanju (DOP) u sektoru metaloprerađivačke industrije i proizvodnje alatnih mašina (MTS) 

Evropski projekt DESIGN-MTS, fokusiran na temu Društveno odgovornog poslovanja u sektoru metaloprerađivačke industrije i proizvodnje alatnih mašina (Defining Social responsibility Interventions for a Grounded Networking in Machine Tools Sector) službeno je lansiran u julu 2013.g. Cilj projekta koji okuplja partnere iz metaloprerađivačke industrije te akademske i istraživačke zajednice, jeste stvaranje platforme raznovrsnih interesnih grupa na području društveno odgovornog poslovanja (DOP). Projekat je omogućio poboljšanje diseminacije o relevantnim praksama u sektoru, pokrenuo razmjenu dobrih praksi, te uspostavljanje dijaloga među interesnim grupama u reproduktivnom lancu sektora.

Tokom proteklih godinu dana projektni konzorcijum identifikovao je značajna područja DOP-a za sektor metaloprerađivačke industrije i proizvodnje alatnih mašina, a to su: zapošljivost, demografske promjene, poteškoće na radnom mjestu i održivost okoline. Nadalje, projekat je pridonio mapiranju poteškoća i mogućnosti u svakom od gore navedenih područja, utvrdio nivo svijesti o istima u sektoru, identifikovao dobre prakse u sektoru, te diseminirao zaključke kroz niz organizovanih događaja te putem web stranice projekta.

Glavni cilj projekta je povećati informisanost malih i srednjih preduzeća o osnovnim pojmovima DOP-a, o međunarodnim standardima istog, te im pomoći da adekvatnim pristupom budu spremni odgovoriti na rastuće zahtjeve kupaca. U tu svrhu, na web stranici projekta, nedavno je pokrenuta besplatna online obuka za udruženja i poduzeća metaloprerađivačkog sektora i alatnih strojeva (http://designmts.eu/training-modules/).

Budući da se povećao društveni i regulatorni pritisak na velike kupce u sektoru, kao što je npr. industrija prevoznih sredstava, isti su usvojili "pravila ponašanja" i korporativne strategije utemeljene na principima društveno odgovornog poslovanja. U tim strategijama pomenuti kupci opisuju svoja očekivanja od ostalih učesnika u repro lancu vezano za ključna područja DOP-a, kao što su održivost okoline, radna praksa, sigurnost na radnom mjestu, te tzv. poštena poslovna praksa. Mali dobavljači alatnih mašina, opreme i dijelova nažalost nemaju dovoljno resursa i znanja za razumijevanje i procjenu zahtjeva kupaca koji se često temelje na međunarodnim standardima kao što je ISO 26000.

Filip Geerts, predsjednik Evropskog udruženja metaloprerađivačke industrije (CECIMO) izjavio je: “Poštovanje zahtjeva potrošača utemeljenih na principima društveno odgovornog poslovanja postalo je pitanje konkurentnosti za dobavljače alatnih mašina. To uveliko utiče na sposobnost dobavljača da zadrže svoje kupce i pridobiju nove.” U tom smislu besplatna online obuka o važnosti i beneficijama usvajanja strateškog pristupa društveno odgovornom poslovanju osmišljena je radi edukacije malih i srednjih preduzeća s ciljem razvijanja njihovih unutrašnjih kapaciteta radi usklađivanja sa ISO standardima. Naime, kroz besplatnu online obuku mala i srednja poduzeća će biti upoznata s osnovnim konceptima DOP-a, metodologijama primjene, a takođe i s konkretnim primjerima iz same industrije. Na ovaj način projekt DESIGN-MTS nudi koristan instrument koji doprinosi ostvarivanju ciljeva Strategije Evropa 2020 o pametnom, održivom i uključivom rastu.