You are here

Centralna depozitarna agencija a.d. Podgorica

Akcionarsko društvo
Podgorica Novaka Miloševa 29

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 230 056
Fax: +382 20 230 053
E mail: cda@t-com.me