You are here

Digitalisation and New Technologies in Agri-food - Malaga, Španija

26/11/2019

Zajednički istraživački centar pri Evropskoj komisiji u saradnji sa partnerima EU programa „Mreža evropskih preduzetnika“ poziva Vas da uzmete učešće na Konferenciji koja je posvećena digitalizaciji i novim tehnologijama u poljoprivrednoj i prehrambenoj industriji. Događaj će se održati u Palati de Ferias y Congresos, Malaga, Španija  3. i 4. decembra 2019. godine.

Više informacija o skupu sa agendom je dostupno na https://s3p-agrifood-2019.b2match.io/agenda

Kao dio skupa organizovaće će se i poslovni susreti pod okvirom projekta „Mreža evropskih preduzetnika“. Spisak učesnika kao i registracioni formular je dostupan na linku https://s3p-agrifood-2019.b2match.io/

Imajući u vidu kratak rok za prijave, organizatori su raspoloženi da ukoliko se pokaže interesovanje da otvore ponovo registraciju stoga molimo Vas da kontaktirate predstavnicu PKCG Anu Filipović  afilipovic@pkcg.org