You are here

Digitalni samit zapadnog Balkana Skoplje 2018 POZIV

12/03/2018

Vlade šest zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Makedonija i Srbija), uključene u Berlinski proces, posvećeno rade na ubrzanom razvoju regionalne saradnje i promovisanju zajedničkih projekata u oblastima od zajedničkog interesa, a naročito u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT), kroz stub Digitalna integracija. 

Digitalna integracija, razvoj digitalnih vještina i informacione bezbjednosti, IKT usluge, razvoj i povezivanje IKT infrastrukture na regionalnom nivou, neke su od oblasti u kojima se očekuju brzi, mjerljivi i održivi rezultati. 

U tom cilju, u Skoplju će se 18. i 19. aprila 2018. godine održati Digitalni samit na kojem će učestvovati predstavnici vlada regiona, međunarodnih i regionalnih organizacija, evropske administracije, kao i predstavnici kompanija iz regiona i zemalja koje su uključene u Berlinski proces. 

U okviru Digitalnog samita u Skoplju biće organizovani sastanci, okrugli stolovi, panel diskusije i izložbeni sajam (EXPO), koji će biti otvoren za javnost. Poziv G-dina Damjana Manchevskog, Ministra za informaciono društvo i administraciju, za učešće na Digitalnom samitu, nalazi se u prilogu. 

EXPO predstavlja jedinstvenu priliku kompanijama u digitalnoj industriji da predstave svoje inovativne proizvode i usluge, ali i da se povežu sa potencijalnim partnerima, koji će uzeti učešće na samitu.. 

Detaljne informacije o organizaciji, uslovima učešća i načinu prijavljivanja na EXPO, možete naći na linku: http://digitalsummitwb6.com/expo/

Potrebno je da zainteresovane kompanije izvrše online registraciju najkasnije do 21. marta 2018. godine.

Digital Summit 2018 Skoplje – Obavještenje kompanijama koje su prijavile učešće na izložbenom sajmu (EXPO)

Organizator Digital Samita u Skoplju, obavještava kompanije koje su podnijele prijavu za učešće na izložbenom sajmu (EXPO), da su prijave primljene i da će kompanije biti kontaktirane narednih dana, kada će dobiti sve informacije o učestvovanju, kao i drugim logističkim detaljima.

Izdvajamo