You are here

Distribucija i marketing na inostranim tržištima - PRIJAVA

09/10/2013
Distribucija i marketing na inostranim tržištima

U skladu sa Programom aktivnosti za 2013. godinu DIHK-CEFTA partnerskog projekta komora regiona „Implementacija CEFTA 2006 u cilju unapređenja internacionalizacije privreda jugoistočne Evrope“, Privredna komora Crne Gore organizuje seminar „Distribucija i marketing na inostranim tržištima“, 18.10.2013.g., u prostorijama Privredne komore, sa početkom u 08:30.

Predavač je njemački ekspert u oblasti marketinga g. Hatto Brenner (www.awi-germany.com).

Seminar je namijenjen izvoznicima, proizvođačima koji namjeravaju da plasiraju proizvode na inostranom tržištu, kao i drugim učesnicima u međunarodnoj trgovini. Predstavlja nastavak seminara10 koraka za razvoj i širenje na rastućim tržištima u inostranstvu“ koji je održan 17.07.2012. godine. Uz konkretne primjere dobre prakse i diskusiju o problemima sa kojima se susrijeću domaći izvoznici, ovaj seminar predstavlja priliku za proširenje znanja iz oblasti marketinga, a sve u cilju uspješnijeg plasmana crnogorskih proizvoda na inostranim tržištima.  

Program seminara se nalazi u prilogu.

Molimo Vas da prijavni formular popunite i dostavite na mail: msestovic@pkcg.org ili na faks: 020/230-493. Rok za prijavljivanje je 14.10.2013. godine. Telefon za kontakt je 020/230-422.

Privredna komora Crne Gore je obezbijedila da seminar bude besplatan za sve učesnike. Seminar je na njemačkom jeziku uz obezbijeđen simultani prevod.