You are here

Društvo sa ograničemom odgovornošću za špediciju, informatički inžinjering i usluge arhiviranja "Knjaz" Nikšić

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Knjaz
Nikšic Trg Save Kovačevića 11

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 658 450
Fax: +382 20 658 458