You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Jasen" Pljevlja

Društvo sa ograničenom odgovornošću
jasen
Pljevlja Karađorđeva br.12

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 52 353 453
Fax: +382 52 353 453
E mail: igor77@t-com.me