You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Komunalno" Budva

Javna preduzeća
Budva Trg Sunca 1

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 33 452 562
Fax: +382 33 452 082