You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Komunalno Kotor" Kotor

Javna preduzeća
Komunalno Kotor
Kotor Škaljari bb

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 32 325 677
Fax: +382 32 325 677