You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Komunalno" Tivat

Javna preduzeća
Komunalno Tivat
Tivat Luke Tomanovića 7

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 32 671 527
Fax: +382 32 671 039