You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Monte Put" - Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Monte Put
Podgorica Bulevar revolucije br. 9

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 224 493
Fax: +382 20 224 419