You are here

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Vodovod i kanalizacija" Budva

Javna preduzeća
Vodovod i kanalizacija Budva
Budva Trg Sunca 1

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 33 403 304