You are here

Društvo za proizvodnju,promet i usluge export-import "Dress Press" d.o.o.Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Dress Press
Podgorica Vasa Raičkovića 18

Osnovne informacije

Kontakt informacije

E mail: dressp@t-com.me