You are here

Društvo za proizvodnju,promet i usluge "Samms" d.o.o.- Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Samms
Podgorica Bulevar Džordža Vašingtona 56

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 234 909
E mail: samms@t-com.me