You are here

Društvo za proizvodnju,promet i usluge,export- import "Boka Šped" d.o.o. Kotor

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Boka Šped
Kotor Škaljari - Rakite I

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 32 325 088