You are here

Društvo za promet roba i usluga "Saga CG" d.o.o. - Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Saga CG
Podgorica Svetlane Kane Radević 3

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 201 160
Fax: +382 20 201 161
E mail: office@saga.me