You are here

Efikasne metode i tehnike za prevenciju od rizika prevara u kompaniji

12/12/2014

Privredna komora, u saradnji sa Institutom internih revizora Crne Gore,17.12.2014. godine organizuje radionicu na temu :

"EFIKASNE METODE I TEHNIKE ZA PREVENCIJU OD RIZIKA PREVARA U KOMPANIJI" 

 

Radionica će biti organizovana u multimedijalnoj sali Privredne komore, sa početkom u 10 sati.
Cilj radionice je:
• Da učesnicima obezbijede relevantni, praktični i ekonomični alati za identifikovanje i kvantifikovanje realnih rizika od prevara i korupcije u njihovim organizcijama,
• Da pomogne učesnicima u razvoju programa za aktivno otkrivanje prevare i korupcije (ili „zdravstvenog kartona”) koji je relevantan za organizacije u kojima rade,
• Da se polaznicima radionice približi ideja o potrebi obuke svih zaposlenih za borbu protiv prevara i korupcije.

RADIONICA JE NAMIJENJENA IZVRŠNOM MENADŽMENTU, INTERNIM I EKSTERNIM REVIZORIMA, RAČUNOVOĐAMA, IT RUKOVODIOCIMA, KOMPLAJENS FUNKCIJI, RISK MENADŽMENTU, SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA, LJUDSKIM RESURSIMA.