You are here

EU propisi u oblasti životne sredine - PRIJAVA

26/04/2013
Izazovi u implementaciji EU propisa u oblasti životne sredine

Privredna komora Crne Gore, koja je u značajnoj mjeri uključena u proces pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom, nastoji da na najbolji mogući način crnogorskoj privredi predstavi sve mogućnosti i obaveze koje se postavljaju pred nju na putu EU integracija.

S tim u vezi, ispunjenje obaveza i zahtjeva iz oblasti životne sredine predstavlja jedan od ključnih kriterijuma za članstvo u Evropskoj uniji. Potpuna primjena jedne od najsloženijih oblasti zakonodavstva Evropske unije nosi sa sobom značajan broj izazova koji se postavljaju pred društvo u cjelini, posebno imajući u vidu privatni sektor.

Imajući u vidu obim aktivnosti, njihovu kompleksnost, kao i brojne izazove i obaveze koje crnogorskim privrednicima predstoje u implementaciji EU propisa iz oblasti životne sredine, Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo održivog razvoja i turizma pozivaju Vas da uzmete učešće na okruglom stolu „Izazovi u implementaciji EU propisa u oblasti životne sredine“, koji će se održati u srijedu, 08.maja 2013.godine, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, sa početkom u 09:30h.

Ovim povodom, prisutnim predstavnicima crnogorskih privrednih društava obratiće se  NJ.E. Aleksandar Andrija Pejović, Glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom i g-đa Ivana Vojinović, generalna direktorica za oblast životne sredine u Ministarstvu održivog razvoja i turizma.

Naime, Crna Gora, na svom putu ka Evropskoj uniji, teži što većem stepenu usaglašenosti nacionalnog zakonodavstva sa EU propisima iz oblasti životne sredine, te, u tom kontekstu, efikasna primjena preuzetog zakonodavstva predstavlja  jako složen i zahtjevan zadatak. Takođe, politika životne sredine u Crnoj Gori, u velikoj mjeri, integrisana je u brojne druge sektorske politike, te je stoga važno da svi akteri privrednog života  u Crnoj Gori na samom početku budu uključeni u proces EU integracija u oblasti životne sredine.

Najljubaznije Vas molimo da Vaše učešće potvrdite, najkasnije do 7. maja 2013.godine na sljedeći kontakt:

Tanja Radusinović

Tel: 020/210 130; Fax: 020/ 230 493; Mob: 067/228 863

e-mail: tradusinovic@pkcg.org