You are here

European Enterprise Promotion Awards (EEPA)

10/06/2022

Evropska komisija i ove godine nagrađuje najbolje, najoriginalnije i najkreativnije projekte, inicijative ili programe na polju razvoja preduzetništva kroz Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva – European Enterprise Promotion Awards (EEPA).

Takmičenje za najbolju ideju u oblasti promocije preduzetništva je inicijativa Evropske komisije koja ima za cilj da prepozna i nagradi izuzetne primjere podrške i promocije preduzetništva širom Evrope. Evropsko priznanje pobjednicima donosi vidljivost i promociju širom Evrope i kao pozitivan primjer inspiriše druge da pokrenu posao.

Pravo učešća imaju nacionalne, regionalne i lokalne institucije i organizacije, gradovi, regioni, jedinice lokalne samouprave kao i javno-privatna partnerstva između javnih vlasti i preduzetnika, obrazovnih programa i poslovnih organizacija.

Ukoliko imate projekat ili inicijativu koja odgovara predmetu Takmičenja, a sprovodi se minimum 15 mjeseci, odnosno već je ostvarila određene rezultate koje je mogu kvalifikovati za priznanje prijavite se Privrednoj komori Crne Gore do 25. juna 2022. godine. Nakon toga će Komora, u skladu sa kriterijumima koje propisuje Evropska komisija, izabrati nacionalne pobjednike koji će predstavljati našu zemlju na finalnom evropskom takmičenju.

Za više informacija možete kontaktirati nacionalnog koordinatora na email: vtomic@pkcg.org