You are here

Forum javnih nabavki

09/07/2016

Uprava za javne nabavke Vlade Crne Gore (UJN), Koordinaciono tijelo za praćenje sprovođenja Strategije razvoja javnih nabavki (KT), Privredna komora Crne Gore (PKCG) i Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), organizuju Forum javnih nabavki, koji će se održati u Podgorici, u hotelu „Podgorica“, 18. jula 2016. godine sa početkom u 9 časova.

Forum javnih nabavki će se ove godine baviti pitanjem primjene Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o javnim nabavkama, godinu dana nakon što je počela njegova primjena, u cilju pripreme za početak izrade novog Zakona o javnim nabavkama kako bi se zakonodavstvo u ovoj oblasti u punoj mjeri uskladilo sa evropskom pravnom tekovinom, uz uvažavanje potreba jačanja konkurentnosti privrede i ekonomičnosti sistema javnih nabavki u Crnoj Gori.

S tim u vezi, Forum javnih nabavki imaće tri radna panela na kojima ćemo se baviti primjenom Zakona o javnim nabavkama iz različitih vizura – naručilaca, ponuđača i onih koji vrše kontrolu i nadzor. U okviru svakog radnog panela predviđena je diskusija, kako bi se razmijenila mišljenja o svim prednostima, nedostacima i spornim pitanjima vezano za Zakon o javnim nabavkama i njegovu implementaciju.

Forum javnih nabavki sprovešće se u skladu sa sledećim dnevnim redom:

9.00 – 9.45 Uvodne riječi

9.45 – 10.00 Kafe pauza

10.00 – 11.30 I radni panel – Iskustva naručilaca u sistemu javnih nabavki

11.30 – 13.00 II radni panel – Iskustva ponuđača u sistemu javnih nabavki

13.00 – 13.30 Kafe pauza

13.30 – 15.00 Kontrola i nadzor u sistemu javnih nabavki

15.00 – 15.30 Zaključci i preporuke