You are here

FT Western Balkans Forum - Mogućnosti ulaganja u brzorastućem regionu

27/05/2019

Financial Times i Komorski investicioni forum Zapadnog Balkana (WB6 CIF) organizuju FT Western Balkans Forum - Mogućnosti ulaganja u brzorastućem regionu, koji će se održati 18. juna 2019. godine u Londonu.

Regija Zapadnog Balkana doživljava rast i ulaganja, a prema podacima Svjetske banke, stopa njenog ekonomskog rasta dostigla je 3,8% u 2018. godini i predviđa se da će premašiti stopu EU u prosjeku od 3,7% za period 2019-2020.

Potencijal postoji u raznim sektorima kao što su ICT, finansije i usluge, poljoprivreda, automobilski dijelovi i turizam. Investitori kažu da ih privlače zemlje koje čine region - Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonika, Crna Gora i Srbija - zbog makroekonomske stabilnosti koju karakteriše niska inflacija, nizak budžetski deficit i stabilan javni dug. Ekonomije regiona poboljšavaju svoje poslovno okruženje i nude relativno niske troškove rada i komunalnih usluga, u kombinaciji sa povoljnim poreskim režimom. Međutim, ostaju izazovi, sa daljim reformama potrebnim za ubrzanje administracije, poboljšanje trgovinskih tokova, smanjenje birokratije i razvoj vještina radne snage.

Učesnici će imati priliku da slušaju i komuniciraju sa političkim liderima i kreatorima politika, poslovnim liderima koji su investirali u region, kao i sa konsultantima, ekonomistima i zvaničnicima međunarodnih finansijskih institucija.

Više detalja na https://live.ft.com/Events/2019/FT-Western-Balkans-Forum

Regitracija https://www.eiseverywhere.com/427245?categoryid=3136459&subcategoryid=3199428

Fajlovi: