You are here

"Helada Mont" društvo za proizvodnju, promet roba i usluga d.o.o. Nikšić

Društvo sa ograničenom odgovornošću
02239027
Nikšic Dragovolučka 8/3

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 40 213 323, +382 32 331 630