You are here

HR konferencija: Globalni i lokalni trendovi u privremenom zapošljavanju

22/02/2014
HR konferencija: Globalni i lokalni trendovi u privremenom zapošljavanju

Dekra zapošljavanje d.o.o. u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i Zavodom za zapošljavanje Crne Gore organizuje HR konferenciju: Globalni i lokalni trendovi u privremenom zapošljavanju.

Konferencija se održava 25.02.2014. godine u 11 časova u Sali I u Privrednoj komori Crne Gore.

PROGRAM KONFERENCIJE:
11:00 – 11:10   Otvaranje konferencije
(Ana Vuger, DEKRA, regionalni koordinator marketinga i komunikacija)
11:10 – 11:30   Crna Gora u globalnoj tržišnoj utakmici – nužnost fleksibilizacije tržišta rada uz zaštitu poslodavaca i radnika. Dokle smo došli s pojmom fleksigurnosti?
(Stanko Zloković, Privredna Komora Crne Gore)
11:30 – 11:50   Uređenje tržišta rada – partnerstvo
(Vukica Jelić, Zavod za zapošljavanje Crne Gore, direktor)
11:50 – 12:10   Globalni trendovi u privremenom zapošljavanju s posebnim osvrtom na stanje u regiji – ima li tržište agencijskog rada potencijala za rast?
(Daniele Divjanović, DEKRA, regionalni direktor za područje Jugoistočne Europe)
12:10 – 12:50   U susret modernim tehnologijama – online inovacije u području upravljanja ljudskim potencijalima
- DEKRA HR Assistant (Ana Vuger, DEKRA, regionalni koordinator marketinga i komunikacija)
- DEKRA HR.net (Dorijan Naletina, DEKRA, regionalni analitičar poslovanja i koordinator projekata)