You are here

Implementacija standarda kvaliteta u cilju jačanja konkurentnosti i internacionalizacije privreda CEFTA regiona

15/04/2015
Implementacija standarda kvaliteta u cilju jačanja konkurentnosti i internacionalizacije privreda CEFTA regiona

Privredna komora Crne Gore organizuje konferenciju “Implementacija standarda kvaliteta u cilju jačanja konkurentnosti i internacionalizacije privreda CEFTA regiona”, koja će se održati 17. aprila, 2015. godine u Hotelu Podgorica, sa početkom u 9,00 časova. Konferencija se realizuje u skladu sa usvojenim programom aktivnosti za period 2014/2015. projetka DIHK – CEFTA “Implementacija CEFTA 2006 sa ciljem poboljšanja internacionalizacije ekonomije jugoistočne Evrope”.

Uslovi nadmetanja na lokalnom, regionalnom i globalnom tržištu, nameću privredim organizacijama, a i javnoj upravi, nužnost kontinuiranog prilagođavanja i unapređenja poslovanja. Cilj svakog poslovnog sistema je ostvarenje što većeg profita uz zadovoljstvo korisnika proizvoda (roba/usluga), zaposlenih i drugih zainteresovanih starana. Unapređenje produktivnosti i konkurentnosti postaje imperativ u poslovanju, odnosno uslov za uspješnost. Implementacija sistema menažmenta kvalitetom je dokazani i najpouzdaniji način da se organizacija poboljšava i uspješno bori sa konkurencijom, a to je i najkraći put ka postizanju poslovne izvrsnosti. Dodatno, strateški cilj zemalja CEFTA regiona je pristupanje EU, što između ostalog, podrazumijeva i usvajanje i implementaciju evropskih standarda.

Konferencija ima za cilj promociju i podizanje svijesti privrednika, državne uprave i javnosti uopšte o značaju implementacije principa kvaliteta i međunarodnih standarda kao podrške u upravljanju organizacijom i unapređenju konkurentnosti. Takođe, cilj je povezivanje komora regiona i razmjena iskustava i prenos aktuelnih trendova iz oblasti menadžmenta kvalitetom, dok će predstavnici kompanija koje su implementirale međunarodne standarde kvaliteta prezentovati svoja iskustva.

Ovdje možete preuzeti Vodič konferencije.