You are here

Info dan - Način prijavljivanja i učešće u Eureka programu

23/10/2020

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Ministarstvom nauke, u ponedeljak, 2. novembra 2020. godine, organizuju Info dan putem Zoom aplikacije sa početkom u 10:00 časova, na temu „Način prijavljivanja i učešće u Eureka programu“.

Eureka je evropska mreža za finansiranje tržišno orijentisanih projekata istraživanja i razvoja s ciljem jačanja evropske konkurentnosti kroz podršku preduzetništvu, istraživačkim centrima i univerzitetima. Namjera ovog programa je da podstakne mala i srednja preduzeća na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanja i razvoj u cilju jačanja njihovog inovativnog kapaciteta.

Ministarstvo nauke godišnje objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u okviru kojeg se sufinansiraju projekti saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore, koji se odnose na učešće ovih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima.

Osnovni cilj info dana je da se zainteresovani predstavnici privrede i univerziteta upoznaju sa benefitima, iskustvima i načinom učešća u ovom programu.

Detaljne informacije o Eureka programu saznajte na info danu.

U cilju uspješne realizacije događaja, molimo da blagovremeno odredite predstavnike iz vašeg preduzeća, koji bi učestvovali na sastanku putem online platforme na koju se mogu prijaviti putem linka :

 https://zoom.us/j/93347594295?pwd=K3ZBQ1NwQ1QvRTEwZ3ozL05QNE1LZz09 ,  Meeting ID: 933 4759 4295, Passcode: 708684

Za detaljnije informacije možete se obratiti osobi za kontakt u Ministarstvu nauke Crne Gore: Ivan Tomović, putem telefona 020 405 342, ili na mejl adresu ivan.tomovic@mna.gov.me.

Fajlovi: