You are here

INFO DAN:Eureka program - Način prijavljivanja i učešće PRIJAVA

17/06/2019

Privredna komora Crne Gore i Ministarstvo nauke Crne Gore, u srijedu 3.7.2019. godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama Privredne komore Crne Gore, organizuju info dan na temu: Eureka program - Način prijavljivanja i učešće.

Eureka je evropska mreža za finansiranje tržišno orijentisanih projekata istraživanja i razvoja s ciljem jačanja evropske konkurentnosti kroz podršku preduzetništvu, istraživačkim centrima i univerzitetima. Crna Gora od juna 2011. godine ima status članice Eureke. Namjera ovog programa je da podstakne mala i srednja preduzeća na saradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih i inovativnih aktivnosti, kao i na ulaganje u istraživanje i razvoj u cilju jačanja njihovog inovativnog kapaciteta.

Ministarstvo nauke godišnje objavljuje Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti, u okviru kojeg se sufinansiraju projekti saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore, koji se odnose na učešće ovih ustanova/preduzeća u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima.

Osnovni cilj info dana je da se zainteresovani predstavnici privrede i univerziteta upoznaju sa benefitima, iskustvima i načinom učešća u ovom programu. Detaljne informacije o Eureka programu saznajte na info danu.

U cilju uspješne realizacije događaja, molimo da odredite predstavnike iz vaše ustanove i da što prije prijavite učešće.

Cijeneći da ćete prepoznati značaj ove teme, molimo da prisustvo info danu potvrdite popunjavanjem prijave najkasnije do ponedeljka 1.7.2019. godine.
Telefon za informacije je: 020 230 605.

Fajlovi: