You are here

INFOFEST - 23. Festival informatičkih dostignuća

21/09/2016
INFOFEST - 23. Festival informatičkih dostignuća

U Budvi se, počev od 1994, svake godine, održava Festival informatičkih dostignuća – INFOFEST, kao selektivna tematska manifestacija međunarodnog karaktera koja, već dugo, predstavlja centralni ICT događaj u regionu. INFOFEST se ove godine održava od 25. septembra do 1. oktobra u Hotelu Avala u Budvi.

Organizatori INFOFESTA su Vlada Crne Gore (Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije) i konsultantska kompanija Biznis Link iz Beograda. Vlada Crne Gore je, 29.07.1993. zvanično proglasila INFOFEST manifestacijom od državnog značaja.

Program uključuje diskusione i prezentacione sadržaje, INFOFEST izložbu, pozivna predavanja, tematske konferencije, savjetovanja i seminare. Najavne fokusne teme INFOFESTA 2016 su:

• tema 1: „Digitalno društvo. Operativni dometi elektronske uprave“;
• tema 2: „Budućnost Cloud koncepta“;
• tema 3: „Nova era u savremenom bankarstvu – Digital Banking“
• tema 4: „Bezbjednosne dileme i sigurnosni izazovi“
• tema 5: „Internet of Things“