You are here

International Global Marketplace

12/04/2019

Ronald Regan međunarodni centar za trgovinu organizuje više od 250 događaja godišnje, koji se većinom tiču predstavljanja karakterističnih proizvoda raznih država.

Centralni događaj ove vrste će se održati 6. decembra 2019. godine - Svjetski bazar (International Global Marketplace).