You are here

Javna rasprava o Nacrtu zakona o bezbjednosti hrane

05/09/2014
Javna rasprava o Nacrtu zakona o bezbjednosti hrane

Javnu raspravu o Nacrtu zakona o bezbjednosti hrane sprovodi Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

U sklopu regionalnih okruglih stolova predviđeno je da se posljednji održi u Podgorici, 12. septembra 2014. godine, sa početkom u 11 sati u prostorijama Privredne komore.

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O BEZBJEDNOSTI HRANE

I. Javnu raspravu o Nacrtu zakona  o bezbjednosti hrane će sprovesti Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.
II. Rasprava o tekstu Nacrta zakona počinje objavljivanjem javnog poziva za učešće u raspravi, teksta Nacrta zakona sa obrazloženjem i Programom rasprave na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i na portalu e-uprave.
III. Javna rasprava se organizuje na sljedeći način: putem sajta Ministarstva i održavanjem regionalnih okruglih stolova u:
- Bijelom Polju, dana 9. septembra 2014. godine, u sali Opštine Bijelo Polje, sa početkom u 11h;
- Cetinju, dana 10. septembra 2014. godine, u sali Prijestonica Cetinje, sa početkom u 11h;
- Budvi, 11. septembra 2014. godine, u amfiteatru Akademije znanja (Žrtava fašizma bb, Obilaznica, Budva), sa početkom u 11h;
- Podgorici, dana 12. septembra 2014. godine, u sali Privredne Komore CG, u Podgorici, sa početkom u 11h.
IV. Predlozi, sugestije i komentari na Nacrt zakona o bezbjednosti hrane mogu se dostaviti:
- Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, na adresu: Rimski trg 46, 81000 Podgorica, ili na fax: 020 234 306; ili
- Veterinarskoj upravi, na adresu Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, broj 9, na fax: 020 201 946 ili na e-mail: veterinarska.uprava@vu.gov.me
V. Javna rasprava će trajati 41 dan od datuma objavljivanja teksta Nacrt zakona o bezbjednosti hrane na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i portalu e- uprave, do 15. septembra 2014. godine.
VI. Radna grupa za pripremu Nacrta zakona o o bezbjednosti hrane će razmotriti prijedloge, sugestije i komentare učesnika javne rasprave, nakon čega će sačiniti i na internet stranici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja i portalu e-uprave, u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave, objaviti Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.