You are here

Javne rasprave - REGAGEN

27/04/2022

Regulatorna agencija za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti dala je na javnu raspravu tekstove sljedećih akata:

  • Nacrt metodologije za utvrđivanje cijena, rokova i uslova za pružanje pomoćnih usluga i usluga balansiranja prenosnog sistema električne energije
  • Nacrt pravila za korekcije cijena i naknada
  • Nacrt metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije
  • Nacrt metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije
  • Nacrt metodologije za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje distributivnog sistema električne energije

Javna rasprava po navedenim dokumentima traje do ponedjeljka 16. maja 2022. godine.

Opširnije na linku.