You are here

Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija

06/03/2017
Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija

Vlada Crne Gore na sjednici održanoj 4. maja 2017. godine produžila je rok za podnošenje prijava na Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija najkasnije do 29. maja 2017. godine do 12 časova.

Vlada Crne Gore - Sekretarijat za razvojne projekte objavio je Javni oglas za učešće u postupku dodjele sredstava za podsticanje direktnih investicija.

Sredstva za podsticanje investicija dodjeljuju se u iznosu od 3.000€ do 10.000€ po novozaposlenom licu.

Prijava na Javni oglas može se podnijeti za investicione projekte najmanje vrijednosti 500.000€ za zapošljavanje 20 lica na neodređeno vrijeme u Glavnom gradu Podgorica i južnom regionu Crne Gore, odnosno za investicione projekte najmanje vrijednosti 250.000€ i zapošljavanje 10 lica na neodređeno vrijeme za sjeverni i centralni region.

Prijave se podnose najkasnije do 29. maja 2017. godine do 12 časova na adresu Sekretarijata za razvojne projekte.

Tekst Javnog oglasa nalazi se u prilogu.

Informacije u vezi sa Javnim oglasom i procedurom prijave na isti možete dobiti na sljedeće kontakte:

Sekretarijat za razvojne projekte

Bulevar revolucije 7, 81 000 Podgorica

tel: 020/220 - 271

fax: 020/220 - 030

www.srp.gov.me