You are here

JAVNI POZIV - Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore

25/12/2019

Njemačka NVO Help u okviru projekta: Unaprijeđen pristup tržištu rada za žene i mlade na sjeveroistoku Crne Gore, raspisuje Javni poziv za zainteresovane poslodavce, nezaposlene žene i mlade sa područja Crne Gore.

Opširnije u pozivima koji su u prilogu.

Raspored održavanja motivacionih radionica je u prilogu.