You are here

Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje inovativnosti u MSP

05/05/2017
Javni poziv za učešće u Programu za unapređenje inovativnosti u MSP

Ministarstvo ekonomije raspisalo je Javni poziv za prijavu malih i srednjih preduzeća iz oblasti prerađivačke industrije za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti u malim i srednjim preduzećima za 2017. godinu. Javni poziv je otvoren do 26. maja, do 15 časova.

Ukupan Budžet opredijeljen za realizaciju Programa je 30.000,00€, a maksimalan iznos opravdanih troškova po preduzeću iznosi 3.500,00€, bez PDV.

Cilj Programa je da poboljša inovativne sposobnosti malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji odnosno da unaprijedi razvoj i uvođenje inovacija uz korišćenje konsultanskih usluga.

Pravo učešća u Programu finansijske pomoći imaju registrovana mikro, mala i srednja privredna društva u skladu sa Zakonom o privrednim društvima koja posluju najmanje 2 godine, i to: u 100% privatnom vlasništvu; imaju sjedište na teritoriji Crne Gore; nisu imala gubitke u poslovanju u posljednje dvije finansijske godine; redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa; da za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz budžeta ili donatorskih programa u prethodnom periodu.

Kroz pomenuti Program Ministarstvo ekonomije će odobriti finansijsku pomoć preduzećima za inovaciju proizvoda, poslovnog procesa, inovaciju u organizaciji i marketingu koja može uključivati sljedeće: izradu tehničke dokumentacije/rješenja za razvoj proizvoda, izradu i testiranje prototipa proizvoda, izradu alata i ICT i softverskih rješenja za razvoj novog i poboljšanje procesa proizvodnje/isporuke, razvoj novog ili poboljšanog metoda organizacije poslovanja, izradu tehničke dokumentacije za dizajn proizvoda kao i prototip dizajna u digitalnoj formi i izradu tehničkog ili softverskog rješenja za metod distribucije i formiranja cijena.

Preduzeće može podnijeti jedan zahtjev za realizaciju jedne od ponuđenih inovativnih aktivnosti uz obavezu da finansira troškove eksternog konsulanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100% i nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini od maksimalno 50% opravdanih troškova, bez poreza na dodatu vrijednost (PDV).

Prijavna dokumentacija za učešće u Programu, sa detaljnim informacijama o namjeni, uslovima i kriterijumima, procedurama sprovođenja Programa može se preuzeti u Ministarstvu ekonomije (Rimski trg 46, Podgorica, III sprat, kancelarija broj 8), na web stranici http://www.mek.gov.me/biblioteka/oglasi, kao i ovdje.