You are here

Javni poziv za učešće u Programu za unaprjeđenje inovativnosti u MSP

16/06/2017

Imajući u vidu raspoloživa sredstva za realizaciju Programa za unaprjeđenje inovativnosti malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji za 2017. godinu, Ministarstvo ekonomije raspisalo je drugi Javni poziv koji će biti otvoren do 7. jula 2017. godine.

Pravo učešća u Programu finansijske pomoći imaju mikro, mala i srednja privredna društva iz sektora prerađivačke industrije, registrovana u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, koja posluju najmanje 2 godine i to: u 100% privatnom vlasništvu; imaju sjedište na teritoriji Crne Gore; nisu imala gubitke u poslovanju u posljednje dvije finansijske godine; redovno izvršavaju obaveze plaćanja poreza i doprinosa; da za iste aktivnosti nijesu koristili sredstva finansijske pomoći iz budžeta ili donatorskih programa u prethodnom periodu.

Cilj Programa je da poboljša inovativne sposobnosti malih i srednjih preduzeća u prerađivačkoj industriji odnosno da unaprijedi razvoj i uvođenje inovacija uz korišćenje konsultanskih usluga.

Kroz pomenuti Program Ministarstvo ekonomije će odobriti finansijsku pomoć preduzećima za inovaciju proizvoda, poslovnog procesa, inovaciju u organizaciji i marketingu koja može uključivati sljedeće: izradu tehničke dokumentacije/rješenja za razvoj proizvoda, izradu i testiranje prototipa proizvoda, izradu alata i ICT i softverskih rješenja za razvoj novog i poboljšanje procesa proizvodnje/isporuke, razvoj novog ili poboljšanog metoda organizacije poslovanja, izradu tehničke dokumentacije za dizajn proizvoda kao i prototip dizajna u digitalnoj formi i izradu tehničkog ili softverskog rješenja za metod distribucije i formiranja cijena.

Preduzeće finansira troškove eksternog konsulanta za realizaciju inovativne aktivnosti u visini od 100% i nakon završetka aktivnosti traži povraćaj u visini od maksimalno 50% opravdanih troškova, odnosno do 3.500,00€, bez poreza na dodatu vrijednost, dok preostalih 50% troškova pokriva iz sopstvenih izvora.

Ukupan Budžet opredijeljen za realizaciju Programa u 2017. godini je 30.000,00€, a maksimalan iznos opravdanih troškova po preduzeću iznosi 3.500,00€, bez PDV.

Prijavna dokumentacija za učešće u Programu, sa detaljnim informacijama o namjeni, uslovima i kriterijumima, procedurama sprovođenja Programa može se preuzeti u Ministarstvu ekonomije (Rimski trg 46, Podgorica, III sprat, kancelarija broj 8), kao i na web stranici http://www.mek.gov.me/biblioteka/oglasi, a dodatne informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 020/234 397, 234 029.

Izdvajamo