You are here

Kick-off sastanak projekta NEXT

02/12/2012
IPA Adriatic

Projekat NEXT se realizuje u okviru IPA Adriatic prekogranične saradnje.

Kick-off sastanak će se održati u Ankoni 11. decembra, 2012. godine, sa početkom u 9 sati. Svrha ovog sastanka je da se svi partneri upoznaju sa IPA administartivnim procedurama i planom aktivnosti u okviru projekta, kao i sa zadacima i odgovornostima transnacionalnog tima koji će realizovati projekat.

Vodeći partner projekta NEXT je Regija Marke iz Italije, dok su ostali partneri Sektor za ekonomski razvoj Regije Pulja (Italije), iz Hrvatske - Grad Šibenik i Istarska razvojna agencija, iz Bosne i Hercegovine - Fakultet za agronomiju i prehrambenu tehnologiju, Univerziteta u Mostaru i Asocijacija za ekonomski razvoj REDAH, iz Albanije - Regionalni savjet Skadra i Fondacija partnerstvo za razvoj, iz Srbije - Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, dok iz Crne Gore u projektu učestvuju Fakultet za informacione sisteme i tehnologije Univerziteta Donja Gorica i Privredna komora Crne Gore.