You are here

"Kips" kvalitet i poslovna sigurnost društvo za proizvodnju i promet roba i usluga d.o.o. Podgorica

Društvo sa ograničenom odgovornošću
Podgorica Neznanih junaka 143

Osnovne informacije

Kontakt informacije

Telefon: +382 20 442 300
Fax: +382 20 442 302
E mail: office@kips.me