You are here

Konferencija "Forward" - Banja Luka

18/11/2019

Inovacioni centar iz Banja Luke u saradnji sa Privrednom komorom Crne Gore i ostalim EEN partnerima iz regiona poziva Vas da uzmete učešće na konferenciji “Forward” koja će se održati 4 i 5. decembra.2019.godine u Banskom dvoru, Banja Luka.

Digitalna transformacija, prvenstveno zbog njenog uticaja na razvoj privrede izazov, ali i prilika za jačanje konkurentnosti privrednih subjekata je glavna tema prvog dana Konferencije. Digitalna transformacija obuhvata ne samo uvođenje nove tehnologije u poslovanje, već i čovjeka koji je sami korisnik i u neprestanoj interakciji sa ostalim učesnicima u poslovnom procesu, zbog čega će i ovim povodom svi navedeni aspekti biti sagledani kroz više panela.

Focus ovogodišnje, četvrte, Konferencije biće usmjeren i na četvrtu industrijsku revoluciju, globalne trendove razvoja i investicije, te izazove tehnologija koji podržavaju digitalnu transformaciju. Konferencija će se baviti i temom Smart City koncepta, koji podrazumijevaju da grad realizuje investicije u ljudski kapital, tradicionalnu (transport) i modernu (ICT) infrastrukturu uz mudro upravljanje prirodnim resursima, kao i aktivno učešće građana, čime se podstiče održivi ekonomski rast i povećava kvalitet života.

Konferencija će okupiti vodeće lokalne i regionalne stručnjake iz oblasti digitalne transformacije i rješenja za pametne gradove koji će govoriti na koji način efikasno odgovoriti na izazove i kako uspješno implementirati smart rješenja.

Pozivamo Vas da učešćem na Konferenciji “Forward” iskoristite i da pronađete partnere i saradnike kroz poslovne/b2b susrete susrete koje će biti organizovano za sve učesnike konferencije. Poslovni susreti će biti organizovani pod okvirom projekta Mreža evropskih preduzetnika (Entreprise Europe Network EEN).

Više informacija o Konferenciji kao i dostupnosti smještaja i organizaciji poslovnog foruma, dostupno je na linku: https://forwardconf.org/sr/pocetna/

Kontakt osobe: Ana Filipović (EEN) afilipovic@pkcg.org 068 82 00 22 i Nada Rakočević (sekretarka Odbora udruženja ICT) nrakocevic@pkcg.org 067 610 733.

Fajlovi: